Nová dětská JIP bude v září

Za pár měsíců bude sloužit nejmenším pacientům - nová dětská JIP.
 
Jak stavební práce pokračují můžete vidět v reportáži TV Fabex Media o proměnách MSK. Přístavbou a rekonstrukcí dojde k přesunutí dětské JIP do bezprostřední blízkosti dětského oddělení. Za necelý rok vyrostla zcela nová přístavba budovy, která bude uvedena do provozu v září 2023.
Celkové náklady, které jsou plně hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje, činí 52 milionů korun.