Gynekologická péče

Gynekologická péče

Naše gynekologická ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy. 

Proč si vybrat naši ambulanci? Protože:

 1. Ambulance je v provozu čtyři dny v týdnu.
 2. Ambulance je v provozu i v době prázdnin a dovolených.
 3. Máme objednávkový systém a krátké čekací doby.
 4. Možnost zvolit si ošetřujícího lékaře nebo lékařku.
 5. Ambulance má přímou návaznost na lůžkovou část gynekologicko-porodnického oddělení.
 6. Ambulance má přímou návaznost na předporodní kurzy Nemocnice Havířov.
 7. Ambulance má přímou návaznost na ambulance ostatních odborností v nemocnici - zajišťuje tím přímou dostupnost konsiliárních vyšetření nutných k léčbě Vašich potíží (urologická, chirurgická, interní, anesteziologická, plicní, diabetologická a ostatní ambulance).
 8. Ambulance má přímou návaznost na laboratoře nemocnice. Jsme schopni zhodnotit výsledky většiny odběrů (krev, moč) v nejkratší možné době (nejrychlejší vyšetření do 60 minut) a tím urychlíme diagnózu a léčbu.
 9. Ambulance má přímou návaznost na laboratoře patologie - nejrychlejší možnost zjištění výsledků biopsie a vyšetření tkání.
 10. Ambulance má přímou návaznost na nemocniční lékárnu a prodejnu zdravotnických pomůcek a potřeb (nízké ceny léků, nízké doplatky na léky, nízké ceny zdravotnických pomůcek).
 11. Všichni lékaři pracující v ambulanci, pracují také na lůžkové části gynekologicko-porodnického oddělení a podílí se na poskytování ústavních pohotovostních služeb, mohou Vás přímo léčit, být u porodu nebo být při Vaší operaci. Je zajištěna jedinečná přímá návaznost péče.
 12. Ambulance využívá možnosti přímého plánování léčebných výkonů na našem oddělení.
 13. Nemáme žádné poplatky navíc, ani "zápisné", ani za vydání těhotenské průkazky či jiné "sponzorské" poplatky.
 14. Služby nehrazené ze zdravotního pojištění máme v ceníku nemocnice a poplatky za tyto služby jsou vyvěšeny v čekárně ambulance (sepsání žádosti o sterilizaci, provedení umělého přerušení těhotenství).

 

Více ZDE na webových stránkách nemocnice